Rrgisztráció
Cégünkről

SICULUS-CHEM KUTATÁSI FEJLESZTÉSI KFT.

ALAPÍTVA 2002. Nagykőrös

Alapító tagok:
 - Tímár Sándor okleveles vegyészmérnök
 - Dr. Tímár Mátyás Sándor

Vállalkozásom valójában 1992-ben kezdődött nagyon szerény teljesítményekkel. Bevallom hosszas töprengés után hoztam meg a döntést, hogy a cégünkről írjak. Kollégáim, üzlettársaim ismert és ismeretlen fogyasztók személyesenn vagy telefonon kérdezték:
Miért nincs a cégnek weboldala, elérhetősége, hiszen a mai világban a sikeres eléréshez elengedhetetlen feltétel.
Talán szerénytelenségnek fogják elkönyvelni az okokat, amiért mostanáig nem volt weboldala a cégnek:

 • Nem kedvelem az Internetes információ szerzéseket, mert megbízhatatlanok, nagyon kevés HASZNOSÍTHATÓ információt tartalmaznak, Sajnos ugyanez jellemző a szakkönyvekre és a szakirodalmakra is.
 • Nem érdekelnek a megoldott dolgok

A cég tevékenységét mindig a piaci igények határozták és határozzák meg. A privatizációval a piaci részesedés esélye azon vállalkozások számára, melyek HAGYOMÁNYOS GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL és HAGYOMÁNYOS TERMÉKKEL próbálkoznak a nullára csökken.

A MULTIK által uralt piacra csak GYÁRTÁSI KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ, NEM KONVENCIONÁLIS TECHNOLÓGIÁVAL GYÁRTOTT: FUNKCIONÁLIS TERMÉKKEL LEHETET BELÉPNI, olyan termékkel melyeket a MULTIK nem akarnak, vagy nem tudnak előállítani:

Az előbbiekből következnek a cég alapelvei:

 1. "Egy kísérlet többet ér száz elméletnél"
 2. "Átjárhatóságot kell biztosítani a különböző tudományok között. Pontosabban, a különböző tudományokban meglévő, kísérleti adatokkal alátámasztott ismeretanyagokat, rész tudományos megoldások darabjai közötti ÖSZEFÜGGÉSEKET meg kell találni és ÖSSZE KELL RAKNI, ami szerencsés esetben egy új megoldáshoz vezethet."
 3. "Tudott dolog, hogy jelenleg az ember által megalkotott megoldások TELJESÍTŐKÉPESSÉGEI messze nem közelítik meg a TERMÉSZET ÁLTAL ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK, TERMELÉKENYSÉG, HATÁSFOKOK szintjén. Ennek tudatában igyekszünk természettudományi kísérleti módszerekkel, a meglévő ismeretanyagokat bővíteni, rendezni, rendszerezni, ami lehetővé teszi-teheti, hogy a természet által alkalmazott CSODÁKBAN MÉLTÓ, SZINTE LEUTÁNOZHATATLAN PONTOSSÁGGAL SZABÁLYOZOTT folyamatokat átemeli az emberi tevékenységbe."
 4. Sajnálatos tényként kell megemlíteni, hogy a MAI TUDOMÁNYOK ÁLLÁSAIT ANNAK ELLENÉRE, HOGY MEGKÉRDŐJELEZHETŐ HATÉKONYSÁGUK, MEREVEN VÉDELMEZIK ÉS NEM ENGEDÉLYEZNEK OLYAN MEGOLDÁSOKAT, AMELYEK VESZÉLYEZTETNÉK A MAI FOGYASZTÓI TÁRSADALOM IRÁNYÍTÓINAK ÉRDEKEIT.

Nagyon sokszor elhangoznak az alábbi kijelentések:

 • nem ezt tanultam az egyetemen
 • a szakirodalom szerint ez lehetetlen
 • erről a megoldásról még nem hallottam

Föltehetjük a kérdést saját magunknak:
"AMIRŐL NEM TUDUNK AZ NEM IS LÉTEZIK?"

Ilyen nehézségek miatt a SICULUS-CHEM Kft. NAGYON KICSI, nincs hírneve és mivel nem hallottak róla, feltételezhetik, hogy nem is létezik.

Az újdonságokkal szemben tanúsított, negatív álláspontok ellenére a SICULUS-CHEM Kft folytatja hírnév nélküli sziszifuszi tevékenységét.
Ebben a helyzetben nem vagyok egyedül. Tudom, hogy sok honfitársunk folytat egyéni kísérleteket melyeknek eredményei megkérdőjelezik majd a mai tudományok álláspontjait.
Kívánok nekik ismeretlenül is kitartást, abban a reményben, hogy az ISTENI SZIKRA majd egyszer megérinti őket, szikra ami alaptényező az alkotási folyamatban.

Érdeklődő olvasóimnak közlöm, hogy a SICULUS-CHEM Kft. szerény eredményei nem kizárólag nekem és fiamnak tulajdoníthatók.
Kedves kötelességet teljesítek akkor, amikor köszönetet mondok mindazoknak, akik önzetlenül, magánszemélyként vagy saját vállalkozásuk terhére anyagi segítséget nyújtottak.

Köszönetet mondok mindazoknak, akiknek a sokféle szempont ellenére volt bátorságuk, szakértelmük-tudásuk alapján döntést hozni a fejlesztések bevezetésével kapcsolatban.
Fogadják hálás köszönetemet azok az INTÉZMÉNYEK, KUTATÁSI CÉGEK (Kft.), MINŐSÍTÉSI INTÉZETEK, MŰSZAKI EGYETEMEK melyeknek publikációkban megjelent mérési és kísérleti adatait felhasználtam.

Támogatásukkal nagymértékben segítségemre voltak:

 • Horváth Sándor (Nagykőrösi Konzervgyár - műszaki főmérnök)
 • Mészáros László (Nagykőrösi Konzervgyár - vezérigazgató)
 • Kovács Zsolt (Deko-Food-Debrecen-L - igazgató)
 • Újfalvi József (Deko-Food-Debrecen - műszaki főmérnök)
 • Görbe Ferencné (Nagykőrösi Konzervgyár - technológiai osztályvezető)
 • Wolf János (Nagykőrösi Sörgyár)
 • Bárdos Attila (Meditop Gyógyszeripari Kft. - termelési igazgató)
 • Gulyás Andrea (LATEST ECO-BIO INNOVATIONIS - igazgató)
 • Molnár Péter (FOX-HOLDING - Budapest)
 • Dr. Jiri Mikyska (Hamé Cseh köztársaság)
 • Tibor-Louis Leh (Párizs)
 • Hunorfi István (INTER-NETT 2000 Kft.)
 • Vad Attila (Cartographia Kft. - igazgató)
 • István Lele (Poper Research institut Ltd. Igazgató - vegyészmérnök)
 • Bálint Andrea (GLOX - BIO SWEETS)
 • Pesti Gerzson (informatikus)
 • Friedrich József (Kunság Volán - igazgató)
 • Lór Lajos (Kunság Volán - irodavezető)
 • Lóth Tibor (Fermenta Hungária Kft.)
 • Kovács Miklós (Fermenta Hungária Kft. - ügyvezető)
 • Vitality Plage Kft. - Győr
 • Gabriella Major Kft.
 • Kárpáti Zoltán (Masterprint Jelöléstechnika Kft.)
 • Probáld Károly (Prohuman Kft.)
 • Probáld Balázs (Prohuman Kft.)
 • Dr. Antal Istvánné (Konzervipari Kutató Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. - tudományos igazgató)
 • F. Hegedűs Zoltán (okleveles - vegyészmérnök és labormérnök)
 • Szakács Béla (MP-Zoll Kft. - Nyíregyháza)
 • Marton László (üzletkötő)
 • Bakó Imre (vállalkozó - Budapest)
 • Kis László (vállalkozó - Csömör)
 • Zsíros Simon Mária (költő, előadóművész)
 • Zsíros Ferenc (vállalkozó)
 • Csuta Kálmán (vállalkozó)
 • Petrik Gábor (gyógy masszőr)
 • Lukács Andrea (tanár)
 • Horváth Gábor (KOHOR Bt. - Egyedi Gépgyártás)
 • Barna András (CHEMOLKER-Kft - ügyvezető)
 • Hatvani Tibor (informatikus - grafikus)

Hálás köszönetem fejezem ki Rácz László úrnak a MERL-Kft (Szeged) ügyvezetőjének, mert nagymértékű anyagi támogatásával lehetővé tette azon kísérletek sikeres befejezését, melyeket önerőből nem tudtam volna megfinanszírozni. Köszönöm az erkölcsi támogatást is.

Nem hagyományos gyártási technológiákról, alapkutatási eredményekről, forgalomban lévő termékekről információt kaphatnak a Technológiák - termékek filo-on.

 

Az oldalt látogatók figyelmét felhívom, hogy Tibor Jakabovics úrral sem emberi, sem üzleti, sem termékfejlesztési kapcsolatot nem tartottam, nem tartok és nem is fogok fenntartani. A neve a támogatók listájára azért került föl, hogy 10-12 évvel ezelőtt megkért, hogy tartsak egy tájékoztatót a Mezovit termékemről.
Felajánlotta az előadás után a termék forgalmazását a saját kereskedelmi hálózatában. Ezt az ajánlatot kategorikusan visszautasítottam, mert nem értettem egyet az üzletpolitikájával. Informáltam, hogy a Mezovit nem egy tömegárucikk.

Minden olyan információ ami Tibor Jakabovics úrtól származik, ami a kettőnk termékfejlesztési kapcsolatainkat illeti, hamis információ.
Ezt a kijelentésemet a jó szándékú, számomra ismeretlen urak és hölgyek telefonos megkeresésemre alapozom akik felháborodásukat fejezték ki, hogy Tibor Jakabovics úr milyen alapon nyilatkozik kapcsolatunkról.
Ezennel megköszönöm a telefonálóknak az önzetlen segítőkészségüket.